na výmenu / for exchange


Pivné tácky - Beer coasters

Slovenské / Slovakia

České / Czech Republic

Iné krajiny / Other Country
 
Iné / Other coasters
 
 • Tácky na výmenu - je k dispozícii aspoň jeden kus
  Vyberte si pivnú/inú tácku a pošlite mi do e-mailu obrázok vašej ponuky podpivníkov na výmenu
  A
  k si nič nevyberiete, ale chcete prispie do zbierky ozvite sa na veen@pobox.sk a pošlite vašu ponuku
 • Coasters for exchange - there's at least one piece for exchange
  Choose beer/other coasters from the site and then send me your offer by e-mail

  If you don't choose anything but you want to contribute to my collection, go ahead and send me your offer to veen@pobox.sk
 

RSS alebo "RSS-Feed" je technológia na sledovanie zmien obsahu webových stránok.

A web feed (or news feed) is a data format used for providing users with frequently updated content.


EXCHANGE | DOUBLES on www.veen.sk http://www.veen.sk/bcchange.rss